Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 24.10.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Hyvän Olon Idea

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Karita Kotkansalo
hyvanolonidea@gmail.com
p. 040 833 5888

3. Rekisterin nimi

Hyvän Olon Idea -verkkosivuston Ota yhteyttä -sivun yhteydenottolomakkeiden rekisteri, sähköpostirekisteri sekä sähköisen ajanvarausohjelman asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Hyvän Olon Idea -verkkosivuston Ota yhteyttä -sivun yhteydenottolomakkeiden, sähköpostiviestien sekä sähköisen ajanvarausohjelman kautta saatujen henkilöiden henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon, palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, mahdollisiin markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käytämme tietoja myös vastataksemme mahdollisiin reklamaatioihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä yhteydenpidon kannalta tarpeellisia perustietoja, kuten:

·        nimi
·        osoite
·        sähköposti
·        puhelin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi em. rekistereistä ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa.

7. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän yhteydenoton jälkeen. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Edellä mainittujen aikajänteiden jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan, kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysikään alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

8. Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Voimme kerätä käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea mm. sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Palvelussamme on ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seuranta palveluiden tarjoajien evästeitä saadaksemme käyntitilastoja kävijöistä.

Evästeet voivat olla ns. istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, taikka ne voivat olla ns. pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (mm. ”Private Brosin”, ”Inkognito” tai ”Private”) voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.

Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

13. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.